Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
संचालक मंडळ
 
श्री. शिवाजीराव विष्णु नलावडे, अध्यक्ष
 
 
श्री.विठ्ठल ज्ञानेश्वर वाळूंज
उपाध्यक्ष
  डॉ. ज्ञानेश्वर नामदेव महाजन
मानद सचिव
  श्री. ईश्वर देवराम तायडे
खजिनदार
  श्री. अनिल दत्तात्रय गजरे
संचालक
 
               
       
श्री नितिन धोंडीराम बनकर
संचालक
  श्री ज्ञानेश्वर बापूसाहेब वांगडे
संचालक
  श्रीमती जयश्री सोमा पांचाळ संचालिका   श्री चंद्रकांत पांडुरंग काळे संचालक  
               
       
श्री मधुकर साहेबराव भिलारे
संचालक
  श्री मुशरफ तायर बेदडे संचालक   श्री तुळशिदास विठ्ठल देशमुख
संचालक
  श्री संतोष सदाशिव राणे संचालक  
               
       
श्री संभाजी राजाराम भोसले संचालक   श्री सुजित चंद्रकांत रेवाळे संचालक   श्री मनोहर शंकर लाले संचालक   श्री महादेव कृष्णा जोशी संचालक  
               
       
श्री शिवाजी महादेव ठिकेकर संचालक   श्री प्रदीप शिवराम पवार संचालक   श्री शामराव भैरु भोसले संचालक   श्री राजाराम परबती शिंदे संचालक  
               
       
श्रीमती रेखा संपत सोनावले
संचालिका
  श्रीमती स्नेहप्रभा भगवान चव्हाण
संचालिका
  श्री तुळशिदास कृष्णा सनक्के संचालक   श्री अविनाश गायकवाड
संचालक