Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai
(नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७)
११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, घाटकोपर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६
दूरध्वनी : २५१५ ००९१     फॅक्स : २५१५ ००९४
        Register | Login
 
 
 
फोटोगॅलरी
 
बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, मुंबई तर्फे बृहन्मुंबईतील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या पदाधिकारी / संचालक व सेवकांसाठी नियमीत स्वरुपाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. दिनांक 22 सप्टेंबर 2011 ते 24 सप्टेंबर 2011 रोजी झालेल्या कार्यक्रमातील क्षण चित्रे.
 

कार्यक्रमात उपस्थित पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करीत असताना फेडरेशनचे अध्यक्ष मा.श्री. शिवाजीराव नलावडे दिसत असून, त्यांचे बाजुस फेडरेशनचे संचालक मा.श्री. महादेव जोशी, मा.श्री. अविनाश गायकवाड, शिवनेर मराठा सहकारी पतपेढीचे संस्थापक व संचालक मा.श्री. मारुतीराव गायकवाड, अध्यक्ष मा.श्री. शिवाजीराव डोंगरे दिसत आहेत.


कार्यक्रमात उपस्थित पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करीत असताना फेडरेशनचे संचालक मा.श्री. महादेव जोशी, त्यांचे बाजुस फेडरेशनचे संचालक मा.श्री. शामराव भोसले, व्यवस्थापक युवराज मुळूक व मार्गदर्शक मा.श्री. विश्वास निस्तुरे दिसत आहेत.

         

कार्यक्रमात उपस्थित पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींना प्रमाणपत्राचे वाटप करीत असताना फेडरेशनचे संचालक मा.श्री. महादेव जोशी व व्यवस्थापक युवराज मुळूक दिसत आहेत.


कार्यक्रमात उपस्थित पतसंस्थांच्या प्रतिनिधी दिसत आहेत.

         

श्री क्षेत्र शेगाव जिल्हा बुलढाणा येथील कार्यक्रमाची क्षणचित्रे

         
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2011. All right reserved